Jammu

Srinagar Glass & Plywood (P) ltd.
Mob : 9419182765
Mr. Anil Gupta
Parade Road Jammu, Jammu & Kashimir – 123145
Tel : 0191-2573937, 2547351
Email : anilmeenu.gupta@gmail.com

Srinager

Srinagar Glass & Plywood (P) ltd.
Mob : 9419001409
Mr. Abdul Sammad
Zewan Road, Pampore (J& K), Srinager J& K – 192121
Email :